เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2561
นางสาวกัณฐมณี ทิพย์วงศ์ เเละ
นายอับดุลฆ๊อฟฟาร์ ยูโซ๊ะ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
6/5
แผนการเรียนศิลป์ภาษาจีน
โรงเรียนโยธินบำรุง 
ลงสนามสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนระดับ 4 (汉语水平考试四级
ณ สนามสอบโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ผลปรากฏว่าสอบผ่านทั้ง
2 คน

chi2561

ผู้ปกครองและนักเรียน โรงเรียนโยธินบำรุง
สามารถดูผลการสอบ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ป้อนเลขประจำตัวนักเรียน และเลขบัตรประชาชน
ได้ทางระบบ SGS
>> คลิ๊ก <<

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการ