ผู้เยี่ยมชม

000076588
วันนี้
เมื่อวานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
66
139
497
74735
2979
6157
76588

Your IP: 122.155.17.210
2019-07-17 07:25

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องโสตทัศนศึกษา
สมัครไดที่ งานธุรการ ห้องบริหารงบประมาณและบุคคล
โรงเรียนโยธินบารุง ตั้งแตวันที่ ๘ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒
(เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 --> ดาวน์โหลด
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 --> ดาวน์โหลด
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 --> ดาวน์โหลด
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 --> ดาวน์โหลด
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 --> ดาวน์โหลด
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 --> ดาวน์โหลด

-ID-plan -> ดาวน์โหลด
-T-SAR -> ดาวน์โหลด 
แบบฟอร์มแผนสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน -> ดาวน์โหลด 
การวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล -> ดาวน์โหลด 
ประกาศมาตรฐานโรงเรียนโยธินบำรุง -> ดาวน์โหลด 
- 
แบบบันทึกผลการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์ -> ดาวน์โหลด

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน |

สพฐ