ผู้เยี่ยมชม

000096286
วันนี้
เมื่อวานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
99
161
1298
93802
3595
13025
96286

Your IP: 122.155.17.210
2019-09-22 10:52

โรงเรียนโยธินบำรุงได้นำกลยุทธ์องค์กรและกลยุทธ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ โดยปฏิบัติกิจกรรมตามนโยบาย สพฐ.   นโยบาย ดังต่อไปนี้
1.  เร่งรัดปฏิบัติรูปการศึกษาโดยเน้นคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานของประชากรวัยเรียนอย่างกว้างขวางและทั่วถึง
3.  เร่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
4.  กระจายอำนาจและส่งเสริมความเข้มแข็งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
5.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชน และท้องถิ่น ในการจัดการศึกษา
6.  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน |

สพฐ