ผู้ปกครองและนักเรียน โรงเรียนโยธินบำรุง
สามารถดูผลการสอบ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ป้อนเลขประจำตัวนักเรียน และเลขบัตรประชาชน
ได้ทางระบบ SGS
>> คลิ๊ก <<

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการ